İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge: Yüzme alanları belirleyin

İçişleri Bakanlığı 2022 yılında meydana gelen 476 suda boğulma olayında 244 kişin hayatını kaybetmesi, 287 kişinin kurtarılması üzerine 81 Vilayet Valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” bahisli genelge gönderdi.

Genelgede denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük kıymet arz ettiği belirtildi. Boğulma olaylarının önüne geçilmesi için valiliklerden şu önlemlerin alınması istendi:

“Sağlık, güvenlik ve toplumsal donatılar açısından kâfi görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bu alanların dışında kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj yahut taşkın denetim kanalı vb. alanlarda suya girilmesine katiyetle müsaade edilmeyecek ve bu alanlara yönelik ek önlemlerin planlanacak. Yüzme alanlarında yüzme hudutları (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenecek ve bu alanlarda yüzme sonlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulacak. Yüzme alanı olarak belirlenen ve hudutları işaretlenen bu alanlara, her türlü motorlu yahut motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, şov vb. rastgele bir aktivite yapılması engellenecek.

ÇEKEN AKINTI YERLERİ İKAZ DUBALARIYLA İŞARETLENECEK

Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılacak ve bu bölgeler ikaz dubalarıyla işaretlenecek. Boğulma olaylarının yaşandığı deniz, göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda ve denetimsiz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ek önlemler planlanacak.

UYARICI AFİŞLER ASILACAK

İnsan sıhhati ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendirilmesi gayesiyle otobüs durakları, otogarlar, kıyı şeritleri ve plaj üzere yerlere ilan panolarına uyarıcı afişler asılacak. DSİ tarafından işletilen yahut çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj yahut taşkından müdafaa kanalı gibi) etrafına insan geçişinin engellenmesi hedefiyle fiziki güvenlik önlemleri (tel çit, korkuluk, ikaz levhaları gibi) ilgili kurumlarca ya da işletmecisi tarafından alınacak.

BELGELİ CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLECEK

Sahil kısmında devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye işçisine birinci yardım eğitimi verilecek. Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını anlatan broşürlerin farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacak. Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna nazaran ilgili işletme tarafından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan dokümanlı cankurtaran görevlendirilecek.

İLK YARDIM KABİNİ OLUŞTURULACAK

Denize ağır olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında birinci yardım kabini/odası oluşturulacak ve gerekli personel/malzeme dayanağı sağlanacak. Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su eserleri avcılığı yasaklanacak. Yüzme alanları içerisinde oyun kümelerinin (şişme ve öteki yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen öbür büyük hacimli yapıların oluşturulmasına müsaade verilmeyecek.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İl/ilçelerde oluşturulacak kontrol grupları tarafından sık ve nizamlı kontroller gerçekleştirilecek. Bölgesel turizm dönemleri müddetince, bilhassa denetimsiz kıyılarda ve etrafında ağır saatler ortasında kontroller artırılacak Kıyılarda bulunan plaj işletmelerinin cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç/gereçlerini bulundurmalarını sağlamak hedefiyle gerekli kontrollerin yapılacak. Misyon yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve kâfi kurtarma ve birinci yardım ekipmanına sahip olup olmadığının belli aralıklarla denetlenecek. Bilhassa hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında/plajlarda kontrollerin artırılacak. Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneği, çalışma saatlerinin ve flamaları manalarının asılacak. Cankurtaranın olmadığı yahut denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip hudut flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunun anons sisteminden duyurulacak.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNE TARTI VERİLECEK

Okullarda “Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sıhhati ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek. Üniversiteler ve öteki paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecek.

Turizm merkezleri başta olmak üzere ağır olarak denize girilen yerlerde “Boyunuzu Geçebilir”, “Çeken Akıntı”, “Alkollü Formda Denize Girmek Risklidir”, “Yüzme Bilmeden Denize Girmek Tehlikelidir”, “Kayalıklardan Atlamak Hayati Tehlike Taşır” üzere uyarıcı ibareler içeren broşürlerin dağıtılacak. İl/ilçelerde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenmesi ve/veya isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek. (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.