Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesini durdurma kararını kaldırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davada Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı’nın itirazı kabul edildi. Konsey, Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı Hukuk Müşavirliği’nin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası’nın 14 Şubat 2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararında, “Basın kartının, Yönetmelik’te belirtilen bireylere Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı’nca verilen kimlik kartı olarak tanımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kullanabildiklerine, basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına mahzur oluşturduğuna dair mevzuatta rastgele bir karar bulunmadığına, hasebiyle basın kartının, basın hürriyeti ile alakalı olmakla birlikte direkt temaslı olmadığı” yer aldı.

Kararda, basın kartı ile ilgili olarak ‘Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı’nın 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan kararnamede “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek” vazifesinin Bağlantı Başkanlığının misyonları ortasında sayıldığı tabir edildi.

Kararda, daha evvel Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün misyon alanına giren “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek” vazifesinin Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı’na verildiği hatırlatıldı.

Kararda, “14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. hususunun 1. fıkrasının (k) bendi uyarınca Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı’nın sahip olduğu basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek misyonu çerçevesinde, yönetimin düzenleme yapma yetkisinden kaynaklı olarak, basın kartının verilmesine ait yol ve temelleri belirleme yetkisinin de kelam konusu hususta geçen ‘düzenleme’ ibaresinin kapsamına girdiği, diğer bir anlatımla bahsin Başkanlığın vazife ve yetkisi kapsamında olduğu” belirtildi.

Son kararın akabinde yönetmelik karar öncesindeki formuyla uygulanmaya devam edecek. Fakat Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, evrakın Danıştay 10. Dairesi’ne gönderilmesine de karar verdi. Böylelikle Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki değişiklikler tekrar Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek.(HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.